Privacystatement

Levend Verlies neemt je privacy heel serieus. Het is daarom is het niet meer dan vanzelfsprekend dat jouw privacy is gewaarborgd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt ervanuit gaan dat jouw mail enkel door mij wordt gelezen.

 

 

Verwerking persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Levend Verlies verwerkt gegevens, die in het licht van de AVG onder persoonsgegevens vallen. Levend Verlies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Levend Verlies en/of omdat u deze zelf aan Levend Verlies verstrekt.

 

Levend Verlies verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de mailwisseling tijdens een
  coachingstraject
 • bankrekeningnummer

 

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Levend Verlies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • om het coachingstraject te kunnen voeren
 • om u diensten te kunnen leveren

 

Levend Verlies verwerkt ook persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Voor alle opdrachten aan Levend Verlies worden op basis van de AVG-grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’ persoonsgegevens verwerkt.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Levend Verlies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

De e-mailwisseling van een coachingstraject wordt, nadat de termijn voor het indienen van een klacht over de dienstverlening is verstreken en geen klacht is ingediend, tot maximaal twee jaar na het einde van het coachingstraject geanonimiseerd digitaal bewaard voor studiedoeleinden en aansluitend vernietigd.

 

Debiteuren- en crediteurengegevens (namen, contactgegevens, bankgegevens, factuurinformatie, offertes en betaalgegevens) worden op basis van de AVG-grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ opgeslagen in de bedrijfsadministratie van Levend Verlies en minimaal gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bewaard.

 

 

Delen van persoonsgegevens
Levend Verlies verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

 

Beveiliging persoonsgegevens
Levend Verlies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 

Vragen over privacy en gegevensbescherming
Voor vragen over privacy- en gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Frank Maatman (verwerkingsverantwoordelijke) van Levend Verlies via de contactgegevens op de website.

 

Voor het delen van ervaringsverhalen en artikelen zijn aparte spelregels opgesteld. Deze zijn terug te vinden onder Schrijf je verhaal.