Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Levend Verlies is nooit aansprakelijk voor schade of gevolgen, die mogelijk herleidbaar zouden kunnen zijn naar een traject ondersteund door Levend Verlies. Dit houdt tevens in dat trajecten, die niet naar tevredenheid worden afgerond, niet zullen worden terugbetaald. De inspanningen die door Levend Verlies zijn verricht, zijn er altijd op gericht om jou te ondersteunen bij je hulpvraag. Dat vertrouwen spreken we naar elkaar uit bij de start van het traject, vastgelegd op de factuur.

 

De factuur dient voorafgaand aan de start van een traject ineens en volledig te worden voldaan. 

 

Als er omstandigheden zijn, waardoor Levend Verlies niet aan de verplichting kan voldoen, dan zal dit kenbaar worden gemaakt. Van Levend Verlies mag worden verwacht dat dit tijdig gebeurt. Levend Verlies heeft contact met je over de gevolgen die dit heeft voor het traject en zal, indien nodig en wenselijk, (een deel van) het betaalde bedrag restitueren.


Als jij een traject niet af kunt maken of tijdelijk stop wil zetten, is Levend Verlies in principe niet verplicht (een deel) van het bedrag te restitueren. Uiteraard is dit afhankelijk van de omstandigheden en kan in samenspraak gekomen worden tot een herziening van deze afspraak.

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven als een traject (nog) niet loopt zoals jij had verwacht. Dit biedt Levend Verlies ook tijdig de gelegenheid om met jou af te stemmen, zodat het verwachtingspatroon naar elkaar weer in evenwicht kan komen.

 

Levend Verlies is niet aangesloten bij een beroepsvereniging.

 

Levend Verlies is er uiteraard niet op gericht om je met deze afspraken minder enthousiast te maken om een traject aan te gaan. Zie ze dan ook vooral ter bescherming naar jezelf en naar Levend Verlies. De hoop en verwachting is uiteraard dat ze nooit ter sprake hoeven te komen.