Aanbod en coaching

Het is belangrijk dat organisaties en scholen medewerkers en leerlingen de mogelijkheid bieden om over levend verlies en verlies na overlijden te praten. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan over verliezen ontstaat een cultuur waarbinnen men naar elkaar luistert en waar iedereen zich bewust is van het bestaan van verliezen en wat dit betekent voor mensen en hun omgeving.

 

Het durven en kunnen bespreken van een verlies, zal iemand helpen om met het levend verlies om te gaan. De werkgever en/of de school is een wezenlijk onderdeel van iemands sociale omgeving. Door openheid en veel luisteren kan beter begrepen worden hoe iemand met een verlies omgaat en wat er eventueel nodig is aan ondersteuning. Naast emotionele ondersteuning kan dit bijvoorbeeld ook betekenen dat er (tijdelijk) aanpassingen gedaan worden.

 

Afhankelijk van de concrete vraag zijn verschillende mogelijkheden mogelijk om binnen uw organisatie of school aan deze bewustwording te werken.

 

De kennis die ik heb op het gebied van levend verlies en verlies na overlijden draag ik graag over. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring in coaching van mensen, die te maken hebben gekregen met een verlies. Bij mijn huidige werkgever ben ik verantwoordelijk voor het continu werken aan bewustwording rondom dit thema. Daarnaast voer ik er ook veel ondersteunende gesprekken met collega's die met een verlieservaring te maken hebben (gekregen).

 

 

Interesse?

Wanneer u geïnteresseerd bent, volgt een vrijblijvende intake over het thema en onderzoeken we samen wat voor uw organisatie of school de beste insteek is om met dit thema aan de slag te gaan. Deze intake vindt telefonisch of via een digitaal overleg plaats.

Vervolgens ontvangt u binnen vijf werkdagen een offerte waarna ik hoop samen met u te werken aan meer erkenning en bewustwording rondom levend verlies en verlies na overlijden.

 

 

Individuele coaching

Ik bied ook individuele coaching aan die niet gebonden hoeft te zijn aan een organisatie of school. Zie hiervoor ook de verschillende mogelijkheden.