Life events en verlies

Wat is een life event?

Life events zijn gebeurtenissen die een verandering in of van een levensfase inluiden.

Vanaf je geboorte zijn er een aantal algemene life events te benoemen: het zetten van je eerste stapjes, naar school gaan, het krijgen van vriendjes, naar de middelbare school gaan, de puberteit, de eerste stappen op het liefdespad, een vervolgopleiding gaan doen, je eerste baan, het aangaan van een langdurige relatie, het krijgen van kinderen, het worden van opa en oma en de start van je pensioen.

 

 

Life events en levend verlies

Al deze en andere life events kunnen leuk en uitdagend zijn. Diezelfde life events kunnen echter ook gekleurd worden door een verlies. Het verlies zelf is vaak ook nog eens een life event op zich. Denk hierbij aan het hebben of krijgen van een (chronische) ziekte of beperking, het eindigen van een relatie, het overlijden van een naaste, het niet kunnen krijgen van kinderen, het ondergaan van pestgedrag en het verliezen van een baan.

 

 

Een opeenstapeling van verliezen

Een verlies voor de een kan gevolgen hebben voor een ander die dicht bij die persoon staat. Een en ander kan op verschillende momenten in het leven van die personen plaatsvinden.

 

Een voorbeeld hiervan is het hebben van een fysieke beperking vanaf de geboorte.

Degene die met deze beperking wordt geboren, draagt het verlies direct met zich mee. In eerste instantie is dat een onbewust verlies voor het kind. Gedurende de ontwikkeling zal het meer en meer een rol gaan spelen en wordt dit kind zich er bewuster van.

Voor de ouders geldt een directe confrontatie met de beperking. Het life event ‘het krijgen van een kind’ brengt hen de blijdschap van een kindje, maar ook een verlieservaring, omdat het kind fysiek beperkt is en blijft. De geboorte van een kind met een fysieke beperking is zo een stapeling van life events en van levend verliezen.

 

Een stapeling als deze zal bij ieder levend verlies in meer of mindere mate voorkomen. Een persoon staat nooit op zichzelf en zijn levend verlies evenmin. Er is altijd een (sociale) omgeving rondom de persoon met het verlies, die hierdoor ook te maken krijgt met dit verlies.

 

 

Ervaringsverhalen

In ieder leven vinden deels dezelfde, maar ook deels andere life events plaats. Door het delen van (ervarings)verhalen elders op deze site vindt hopelijk iedereen herkenning en erkenning voor het eigen verlies, ongeacht de vraag of dit om hetzelfde verlies gaat.