Waarom Levend Verlies?

Mijn overtuiging is dat het delen van kennis en inzichten over verliezen bijdraagt aan bewustwording rondom dit onderwerp. Ik hoop met deze site het onderwerp dichter bij de mensen te brengen en het draagvlak om verliezen bespreekbaar te maken, groter te maken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het delen van verhalen. Kennis en inzichten over levend verlies zijn nodig om beter te weten waar het over gaat. De verhalen uit de praktijk zijn essentieel om de kennis en inzichten kleur te geven.

 

 

Waar richt Levend Verlies zich op?

Levend Verlies richt zich expliciet op het bestaan van een levend verlies op zich, ongeacht de aard, oorzaak of gevolgen van een specifieke beperking, chronische ziekte of ander verlies. 

 

Er is al veel specialistische kennis te vinden over levend verlies in vele verschillende situaties, bijvoorbeeld bij patiëntenverenigingen of organisaties die zich op een specifieke beperking of ziekte richten. Die expertise hoort daar ook thuis, Levend Verlies richt zich niet op het vergaren en delen van deze specialistische kennis.

 

Het verlies na een overlijden is een bijzondere vorm van levend verlies en maakt integraal onderdeel uit van deze site.

 

Levend Verlies richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. Dit is ook passend bij het doel waarmee organisaties en scholen zich tot Levend Verlies kunnen richten.

 

 

Levend Verlies is ideëel

De activiteiten van Levend Verlies op deze site -het delen van kennis, inzichten en verhalen- kennen geen winstoogmerk. De werkzaamheden worden uit ideële overtuigingen gedaan.

Voor de inzet in organisaties en op scholen vraag ik wel een kostendekkend tarief

 

 

Samenwerking en ondersteuning

Om voortgang te garanderen en geen blinde vlekken te krijgen werk ik op de achtergrond samen met een kleine klankbordgroep. Deze bestaat uit betrokken mensen die affiniteit hebben met het thema levend verlies. Ook zoek ik praktische ondersteuning bij zaken die ik in verband met mijn visuele beperking zelf niet of moeilijk kan uitvoeren. Mail die ik ontvang, lees en beantwoord ik zelf, hierbij heb ik geen ondersteuning nodig.