Wat is levend verlies?

Levend verlies is een verlies dat je je hele leven met je meedraagt. Dit verlies zal ook altijd verdriet met zich meebrengen, omdat het er nog steeds is of omdat het veel impact heeft (gehad).

 

Het is daarmee dus een verlies dat permanent blijft. Het verdriet erover zal eerder toenemen dan afnemen. Het verlies kan geleidelijk leiden tot nieuwe verliezen. Juist omdat de bron, het verlies, altijd zal blijven bestaan, zal er dus ook altijd verdriet zijn. Het herkennen en erkennen van dit verdriet zal iedere keer opnieuw helpen bij het zoeken naar balans. Verderop volgt over die balans meer uitleg.

 

Het is onrealistisch te denken dat het verlies voorbijgaat. Leren omgaan met de beperkingen van het verlies en/of de aanpassingen die dat constant vraagt is een belangrijk onderdeel van het zoeken naar balans in het leven waar het verlies onderdeel van is (geworden). Het is daarbij belangrijk dat je de waardigheid van het leven niet verliest.

 

Kenmerkend voor levend verlies is dat het zoeken naar balans gedurende het leven van tijd tot tijd opnieuw plaats zal (moeten) vinden. Het verdriet om het verlies zal in vlagen komen en gaan. Het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies helpt om, iedere keer opnieuw, op zoek te gaan naar de balans.

 

Voorbeelden van levend verlies

Er zijn vele verliezen te noemen die onder de noemer levend verlies vallen, bijvoorbeeld:

  • Een (chronische) beperking of ziekte, dit kan zowel lichamelijk als psychisch zijn;
  • Een traumatische ervaring, denk bijvoorbeeld aan een ongeval, aan lichamelijk of seksueel geweld of aan een vlucht uit een onveilige situatie (huiselijk geweld of uit een onveilig land);
  • Het niet kunnen krijgen van kinderen, ondanks een vurige wens;
  • Het verlies van contact met naasten, die nog wel in leven zijn;
  • Financiële problematiek, zoals schulden;
  • Ervaringen met en/of gevolgen van Corona;
  • Het ontvangen of verlenen van mantelzorg;
  • Het verlies van baan en zekerheid;
  • Het hebben van en de gevolgen van een burn-out.

 

Deze lijst met voorbeelden van verliezen is niet compleet. Het geeft een beeld met welke verliezen je in je leven te maken kunt krijgen. Tevens toont het aan hoe breed verlies gezien kan en moet worden. Helaas kun je in je leven ook te maken hebben of krijgen met meerdere verliezen.

 

Het gaat bij een levend verlies niet alleen om de persoon met dit verlies. Ook de (naaste) omgeving kan, en zal vaak, dit verlies ook ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de partner en/of kinderen van iemand met een lichamelijke beperking of de ouders van een kind dat een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Ook zij zullen gedurende hun leven te maken blijven krijgen met het verdriet van de beperkingen die het verlies geeft.

 

Het thema levend verlies kan nog veel verder uitgediept worden. Er is voor gekozen levend verlies hier in zijn algemeenheid en zo kort en bondig mogelijk te delen. Op verschillende plekken op deze site is nu, en ook later, ruimte voor verdieping op het thema.