Onderscheid

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen levend verlies en verlies na overlijden.

Bij een levend verlies ervaren zowel de betrokkene als de naaste omgeving het verlies.

Bij een verlies na overlijden is dit alleen de naaste omgeving.

 

Een ander belangrijk onderscheid is de (sociale) omgeving. Bij een levend verlies is ondersteuning vanuit de (sociale) omgeving veel meer en op meer structurele basis noodzakelijk. De betrokkene en de naaste omgeving zullen namelijk (van tijd tot tijd) gedurende het leven tegen de beperkingen van het verlies aan blijven lopen.

Bij een verlies na overlijden is het vooral een individueel proces dat de naasten doormaken. Steun uit de (sociale) omgeving is daarbij uiteraard wenselijk, maar zal doorgaans minder structureel van aard zijn.

Het is hierbij van belang te vermelden dat een verlies voor iedereen anders is en zal zijn en ook dat iedereen het verlies op zijn of haar eigen manier zal ervaren.

 

Binnen de maatschappij is er vaak meer erkenning voor een verlies na overlijden dan voor een levend verlies. Dit betekent vaak ook dat anderen het verdriet om een verlies na overlijden meer zullen begrijpen dan verdriet om een levend verlies.

Het verdriet om een levend verlies is echter vaak meer chronisch van aard dan bij een verlies na overlijden doorgaans het geval zal zijn. Verderop is hierover meer te lezen bij de vraag hoe om te gaan met een levend verlies en een verlies na overlijden. Daar is ook meer te lezen over de intensiteit en duur van de bijbehorende rouw .

 

Hoewel de titel van de website suggereert dat deze alleen gaat over levend verlies, maakt ook verlies na overlijden integraal onderdeel uit van de site en dus kunnen ook hier (ervarings-)verhalen over gedeeld worden.